FAQ: Wat je wilt en moet weten

Als nieuwe leerling, maar ook als ouder of verzorger, heb je ongetwijfeld vragen over hoe dingen geregeld zijn op onze school. Wil je iets weten, kijk dan eerst eens hier bij de veelgestelde vragen.

Ziek melden, hoe werkt dat?

Ben je ziek, dan moet een van je ouders je afmelden. Dit kan vanaf 7.45 uur via (088) 850 8383.


Ben je de week erna niet beter, dan moet je op maandagochtend opnieuw ziek gemeld worden. Ben je beter? Gelukkig maar! Lever dan wel een absentiebriefje in met de handtekening van een ouder. Vul in op welke dagen je ziek bent geweest.


Word je in de loop van de dag ziek? Meld dit aan de afdelingsleider of verzuimcoordinator. Bel naar school zodra je veilig thuis bent gekomen. Ben je te ziek om zelfstandig naar huis te gaan, laat dit weten, dan zorgen we dat je wordt opgehaald of thuisgebracht.


Word je voor de vierde keer in een schooljaar ziek, of ben je twee weken achter elkaar ziek, dan zijn we verplicht dat te melden aan de GGD.

Wat als ik naar huisarts, tandarts of therapeut moet?

Moet je naar huisarts, tandarts, fysiotherapeut of een andere specialist? Meld dit ruim van tevoren. Afmelding gebeurt telefonisch (088) 850 8383 door ouder/verzorger of met een gele verzuimkaart (verkrijgbaar bij de receptie). Laat weten waar je naartoe moet en noem ook de dag en de betreffende lesuren. Plan deze afspraken zoveel mogelijk buiten je lesuren.

Bijzonder verlof, hoe regel ik dat?

Als leerlingen om bepaalde redenen niet op school kunnen zijn, dienen ouders/verzorgers daarvoor toestemming te vragen via een bijzonder verlofbrief. Het aanvragen van buitengewoon verlof (bv voor bruiloft, jubilea, religieuze dagen (max 4 dagen per jaar) of niet dagelijkse afspraken) dient ruim één maand van te voren schriftelijk aangevraagd te worden bij de afdelingsleider of leerling coördinator.

Bijzonder verlof langer dan 10 dagen dient aangevraagd te worden bij leerplicht van de Gemeente Kampen. Op de website van de Rijksoverheid vinden jullie alle informatie.

Wat gebeurt er als je te laat komt?

Leerlingen die te laat zijn voor de les moeten een te-laat-briefje halen bij de receptie. Bij herhaaldelijk te laat komen zullen onderstaande acties worden ingezet:

  • Bij 3 keer te laat komen moet de leerling zich de op de afgesproken datum 8:00 melden bij de receptie
  • Bij 6 keer te laat komen wordt er contact opgenomen met ouders/verzorgers, zal er een preventief gesprek plaatsvinden op school en zal een sanctie plaatsvinden
  • Bij 9 keer te laat komen wordt er contact opgenomen met ouders/verzorgers, wordt er een melding gedaan bij de leerplicht, zal er een gesprek plaatsvinden met de leerplichtambtenaar op school een zal een sanctie plaatsvinden
  • Bij 12 keer te laat komen wordt er contact opgenomen met ouders/verzorgers, wordt er een melding gedaan bij de leerplicht en zal een sanctie plaatsvinden

Bij 12 keer te laat komen worden leerling en ouders/verzorgers uitgenodigd op het stadhuis voor een gesprek met de leerplichtambtenaar.

Wat zijn de regels voor het spijbelen?

Leerlingen die spijbelen halen de gemiste uren dubbel in. Bij meerdere keren spijbelen stellen we leerplicht op de hoogte.


Op welk niveau starten de leerlingen in de brugklas?

Afhankelijk van het advies van de leerkracht van groep 8 word je in één van deze brugklassen geplaatst.

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

Op het VIA zitten gemiddeld 20 leerlingen in een klas.

Hoe zit het met lestijden en pauzes?

In de onderbouw (klas 1 en 2) hebben we een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen van 09.00 tot 15.00 uur op school les volgen. In de Learning Portal staat vermeld welke lessen op welk moment plaatsvinden.

Het rooster in de bovenbouw (klas 3 en 4) is per klas verschillend. In Magister staat vermeldt op welk moment je welk vak volgt.

Tijden Onderbouw (klas 1 en 2)
09.00 - 09.30 uur - Dagstart
09.30 - 10.30 uur - Les
10.30 - 10.45 uur - Pauze 1
10.45 - 11.45 uur - Les
11.45 - 12.45 uur - Les
12.45 - 13.05 uur - Pauze 2
13.05 - 14.05 uur - Les
14.05 - 15.05 uur - Les

Tijden Bovenbouw (klas 3 en 4)
08.30 - 09.30 uur - 1e lesuur
09.30 - 10.30 uur - 2e lesuur
10.30 - 10.45 uur - Pauze 1
10.45 - 11.45 uur - 3e lesuur
11.45 - 12.45 uur - 4e lesuur
12.45 - 13.05 uur - Pauze 2
13.05 - 14.05 uur - 5e lesuur
14.05 - 15.05 uur - 6e lesuur
15.05 - 15.20 uur - Pauze 3
15.20 - 16.20 uur - 7e lesuur

Hoe werken we met de iPad?

In alle klassen van locatie VIA maken we gebruik van iPads. De regeling voor dit schooljaar hebben ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen reeds ontvangen.

De iPad wordt op school uitsluitend ingezet voor educatieve doeleinden. Om te zorgen dat docenten controle houden over de iPad, wordt er gebruik gemaakt van een klassenmanagementsysteem. Tijdens lesuren is er een game- & social media blokkade actief (als anti- afleidingsmaatregel). Na schooltijd en in vakanties is de blokkade niet actief. Ook bij het gebruik van een eigen iPad is de blokkade actief. Dit is een harde voorwaarde voor het onderwijs op het Almere College (zie brief aanschaf iPad).


Van groep 8 naar de middelbare school is een grote, spannende stap. Hoe zorgen jullie voor een goede start?

Daar hebben we goed over nagedacht. We hebben het beschreven in onze schoolgids.

Wat is het webadres naar de Mediatheek?